Muzyczne Pocztówki z dawnej Polski

Floripari

39,90 
Wykonawca

Floripari

Psałterz Polski, Szlachecka Uczta, Bracia Polscy, W Katedrze, Staropolska Miłość, Bal na Wawelu.

Wędrowiec, który w czasach Renesansu i Baroku przemierzał ziemie polskie, musiał być zadziwiony różnorodnością etniczną Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nie tylko Polacy i Litwini ale i Rusini na wschodzie, w miastach Niemcy, Węgrzy, Czesi, na dworze królewskim Włosi, Francuzi i Szwedzi, liczne diaspory Żydów, Ormianie, a nawet Grecy - wszyscy oni zamieszkiwali tereny Rzeczypospolitej, kraju niespotykanej wówczas tolerancji.
Tę różnorodność odzwierciedlała również kultura muzyczna. Pieśni włoskie, tańce polskie i te pisane przez niemieckich mistrzów, psalmy w języku polskim, łacińskie utwory religijne wykonywane w kościołach - tym rozbrzmiewała Polska w XVI i XVII wieku i stąd taka różnorodność na płycie. Na płycie znajdują się utwory Mikołaja Gomólki, Wacława z Szamotuł, G. G. Gorczyckiego, G. G. Gastoldiego, M. Praetoriusa, anonimowe pieśni i tańce z dawnych tabulatur, psalmy Braci Polskich i wiele, wiele innych. Muzyczne Pocztówki są podsumowaniem działalności artystycznej FLORIPARI – Muzyków Wawelskich, ponieważ nagrania zawarte na płycie zostały zebrane w ciągu kilkunastu lat istnienia zespołu.

Twoje zakupy i darowizny wspierają dobre dzieło!
Zysk ze sprzedaży w sklepie Zachwyceni.online jest przeznaczany na realizację misji Fundacji inCanto.  Kupując, pomagasz organizować festiwale Musica Divina i Rezonanse, a także wydawać kolejne wyjątkowe książki i płyty. Aby dowiedzieć się więcej zajrzyj na stronę Fundacji.

Privacy Preference Center