Zwierciadło muzyki

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

32,00 

Tylko 1 szt. dostępna

Autor

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Wydawnictwo

Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów

Rok wydania

2016

Oprawa

miękka

Ilość stron

276

W historii refleksji nad istotą muzyki przez wieki ścierały się dwa nurty, oba wywodzące się z antyku: pierwszy to nurt arystoksenosowski, sprowadzający muzykę do domeny zmysłów, zwłaszcza słuchu, oraz pamięci, dzięki której pojedyncze dźwięki łączą się w melodię.Drugi nurt, szczególnie doceniany w średniowieczu, to nurt pitagorejski, który z kolei sprowadzał muzykę do liczb, czyli do sfery intelektu i spekulacji intelektualnych. Stąd właśnie wywodzi się określenie musica speculativa, a więc muzyka będąca przedmiotem oglądu intelektualnego. W średniowieczu uczony musicus badał relacje pomiędzy dźwiękami nie za pomocą zmysłu słuchu, lecz raczej wzroku: wglądał w dźwięki utrwalone za pomocą notacji muzycznej i w tym zapisie niczym w zwierciadle (speculum musicae) widział ukryte niezmienne prawdy zapisane za pomocą boskich proporcji. Opis dzięki uprzejmości wydawnictwa. Spis treści
Słowo wstępne

Rozdział I: Speculum musicae

 • Co ma muzyka do duszy?
 • Muzyczność ludzkiej natury
 • Na co komu dziś muzyka sfer?
 • Musica speculativa - o chwale Bożej w muzyce
 • Bach - filozof muzyki
 • Etos muzyczny urzeczywistniony
 • Goldberg uwieczniony
 • Świat jest więzieniem, a śmierć - wyzwoleniem?

Rozdział II: Iluzja postępu w muzyce
 • O tradycji muzycznej - katastroficznie
 • Wszystkie drogi prowadzą do Bacha
 • O dwóch rewolucjach muzycznych
 • O postępie w muzyce
 • Dwa spojrzenia na istotę muzyki
 • Historia pewnej transgresji

Rozdział III: Musica sacra
 • Protestancki chorał w katolickiej liturgii
 • Chorał - tchnienie wieczności
 • Między sacrum i profanum
 • Boecjusz naszych czasów
 • Symbolika muzyczna
 • Wieczność i przygodność w muzyce
 • Logike mousike
 • O wychowawczych aspektach muzyki kościelnej
 • Jeśli sól utraci swój smak
 • Idealna muzyka liturgiczna?

Twoje zakupy i darowizny wspierają dobre dzieło!
Zysk ze sprzedaży w sklepie Zachwyceni.online jest przeznaczany na realizację misji Fundacji inCanto.  Kupując, pomagasz organizować festiwale Musica Divina i Rezonanse, a także wydawać kolejne wyjątkowe książki i płyty. Aby dowiedzieć się więcej zajrzyj na stronę Fundacji.

Privacy Preference Center