Przepraszamy, zamówienia złożone od 13 do 18 kwietnia będą realizowane z opóźnieniem. W tych dniach nie będzie również czynny punkt odbioru.

Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku.

Paweł Gancarczyk

51,90 

2 szt. dostępne

Autor

Paweł Gancarczyk

Wydawnictwo

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rok wydania

2011

Oprawa

twarda

Ilość stron

334

Książka jest próbą całościowego spojrzenia na znaczenie wynalazku druku dla kultury muzycznej XVI wieku. Po zarysowaniu historii wczesnego drukarstwa muzycznego, jego podstaw technologicznych, finansowych i społecznych autor charakteryzuje kształtujący się wówczas rynek wydawnictw nutowych. Wskazuje na zależność zawartości i zewnętrznej postaci druków od warunków ekonomicznych, omawia przejawy rywalizacji między oficynami oraz przedstawia krąg protektorów edycji muzycznych. Typografia przyczyniła się do wzrostu alfabetyzacji muzycznej, umożliwiła unifikację europejskiego repertuaru, pogłębiając zarazem różnice między poszczególnymi gatunkami i stylami muzycznymi. Zapewniła długie trwanie niektórych typów twórczości, co nie wykluczało promowania w pierwszym rzędzie dzieł najnowszych i reagowania na bieżące wydarzenia religijne czy polityczne. Nowe medium wpłynęło nie tylko na obieg i funkcjonowanie repertuaru, ale także na świadomość twórców: ich poczucie autorstwa i indywidualności. Autor stawia tezę, że dzięki rewolucji druku poszerzył się społeczny i estetyczny horyzont kultury muzycznej, powstały nowe typy twórczości oraz zwiększył się krąg odbiorców zapisywanej muzyki. Proponuje powiązanie tych zjawisk z narodzinami nowożytności muzycznej, odnajdując niekiedy kontynuację zmian zapoczątkowanych w XVI wieku w kulturze współczesnej.Nagroda w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej (2012) Spis treściWPROWADZENIEPROLOG. Od pergaminu do papieruROZDZIAŁ 1: Powstanie i rozwój drukarstwa muzycznego

 1. Początki drukarstwa muzycznego
 2. Czasy Petrucciego i Antica: druk wielokrotny i drzeworyt
 3. Druk pojedynczy: od Attaingnanta do przełomu wieków
ROZDZIAŁ 2: Typy i rozmiar produkcji drukarskiej
 1. Typy druków muzycznych
 2. Wysokość nakładów
 3. Wielkość produkcji drukarskiej
ROZDZIAŁ 3: Od drukarza do odbiorcy
 1. Koszty i ceny
 2. Kolportaż
 3. Krąg odbiorców i kolekcjonerstwo
ROZDZIAŁ 4: Druk a powstanie rynku muzycznego
 1. Wygląd druku pochodną decyzji ekonomicznych
 2. Strony tytułowe jako forma reklamy
 3. Dobór repertuaru a wymogi rynku
 4. Pozyskiwanie protektorów
 5. Konkurencja
ROZDZIAŁ 5: Znaczenie druku dla kultury muzycznej
 1. Druk a alfabetyzacja muzyczna
 2. Unifikujące znaczenie druku
 3. Druk umacnia podziały
 4. Konserwująca moc druku
 5. W służbie propagandy religijnej i politycznej
ROZDZIAŁ 6: Kompozytorzy w obliczu nowego medium
 1. Narodziny nowożytnego autorstwa
 2. Kreowanie indywidualności
 3. Druk a przemiany twórczości kompozytorskiej
EPILOG. Od druku do rękopisuZAKOŃCZENIE 

Twoje zakupy i darowizny wspierają dobre dzieło!
Zysk ze sprzedaży w sklepie Zachwyceni.online jest przeznaczany na realizację misji Fundacji inCanto.  Kupując, pomagasz organizować festiwale Musica Divina i Rezonanse, a także wydawać kolejne wyjątkowe książki i płyty. Aby dowiedzieć się więcej zajrzyj na stronę Fundacji.

Privacy Preference Center