Elam Rotem – Rappresentatione di Giuseppe e i suoi fratelli

Elam Rotem, Profeti della Quinta

94,90 

Produkt dostępny na zamówienie

Wykonawca

Elam Rotem, Profeti della Quinta

Wydawca

Pan Classics

Rok wydania

2014

Ensemble Profeti della Quinta został założony w Galilei w Izraelu przez śpiewaka (bas) i klawesynistę Elama Rotema. Koncentrując się na repertuarze z XVI i początku XVII wieku, zespół dąży do stworzenia żywych i wyrazistych spektakli dla współczesnej publiczności, jednocześnie biorąc pod uwagę praktyki wykonawcze z epoki. Istotną częścią działalności Profeti della Quinta jest wykonywanie i badanie dzieł dotąd pomijanych, takich jak Lamentacje Emilia de’ Cavalieri (1600) i Hashirim asher li’Shlomo Salomone Rossiego (1623), pierwszym opublikowanym utworem polifonicznym w języku hebrajskim. Dramat został skomponowany przez Elama Rotema specjalnie dla jego zespołu Profeti della Quinta i składa się z pięciu głosów, instrumentów i basso-continuo. Wykorzystując język muzyczny i kontekst rewolucyjnych dramatów muzycznych Cavalieriego, Cacciniego i Monteverdiego, utwór opowiada historię Józefa i jego braci – jedną z najbardziej poruszających historii Starego Testamentu. Tekst zaczerpnięty został bezpośrednio z Księgi Rodzaju, śpiewany jest oryginale, w języku hebrajskim (broszura zawiera tłumaczenia w języku angielskim, francuskim i niemieckim). Jak napisano we wstępie do Rappresentatione di Anima e di Corpo Emilio de Cavalieri (1600, Rzym), celem muzyki jest poruszenie uczuć słuchaczy:

„miłosierdzie i szczęście, płacz i śmiech”. Rappresentatione di Giuseppe e i suoi Fratelli podąża za tym ideałem, dążąc do wzbudzenia emocji słuchaczy – nawet tych niepewnych”.

Lista utworów: 

CD 1:

 1. Sinfonia a 5
 2. Vayeshev Ya'akov Be'eretz Megurey Aviv, Be'eretz Kena'an
 3. Vayachalom Yosef Chalom Vayaged Le'echav, Vayosifu Od Seno Oto
 4. Vayachalom Od Chalom Acher, Vaysaper Oto Le'echav, Vayomer
 5. Vayeleche Echav Lir'ot Et-tzon Avihem BiSh'chem
 6. Vayhi Ka'asher-ba Yosef El-echav, Vayafshitu Et- Yosef Et-kutonto
 7. Sinfonia a Grave a 3
 8. Vayesheve Le'echol-lechem, Vayis'u Eyneyhem Vayir'u
 9. Vaya'avru Anashim Midyanim Socharim, Vayimshechu
 10. Vayashov Re'uven El-habor, Vehineh Eyn-Yosef Babor
 11. Vayikchu Et-ketonet Yosef, Vayishchatu Se'ir Izim
 12. Sinfonia a 5 - Sonata a 3
 13. VeYosef Hurad Mitzraymah
 14. Vayhi Kehayom Hazeh, Vayavo Habaytah, Ve'eyn Ish Me'anshey Habayit Sham Babayit
 15. Sinfonia a 5
 16. Vayhi Achar Hadevarim Ha'eleh
 17. Vaysaper Sar-hamashkim Et-chalomo LeYosef, Vayomer Lo
 18. Vayhi Bayom Hashelishi, Yom Huledet Et-Par' Oh
 19. Sinfonia a 4
 20. Vayhi Miketz Shenatayim Yamim - Gagliarda Detta Delle Buone - Vehineh Sheva' Parot Acherot Olot Acha
 21. Vayishan Vayachalom Shenit - Gagliarda Detta Delle Buone - Vehineh Sheva' Shibolim - Gagliarda Detta
 22. Vayhi Vaboker, Vatipa'em Rucho
 23. Vayomer Par'oh El-Yosef - Gagliarda Detta Delle Buone E Le Brutte - Vayomer Yosef El-Par'oh
 24. Vayomer Par'oh El-Yosef
 25. VeYosef Ben-sheloshím Shanah Be'omdo Lifney Par'oh Melech-Mitzrayim
 

CD 2:

 1. Sinfonia a 5
 2. Vayar Ya'akov Ki Yesh-shever BeMitzrayim, Vayomer Levanav
 3. Vayizkor Yosef Et Hachalomot Asher Chalam Lahem, Vayomer Alehem
 4. Vehem Lo Yade'u Ki Shomea' Yosef
 5. Sinfonia a 4
 6. Vayavo'u El-Ya'akov Avihem Artzah Kena'an
 7. Vehara'av Kaved Ba'aretz
 8. Vayikchu Ha'anashim Et-haminchah Hazot
 9. Haboker Or, Veha'anashim Shulechu Hemah Vachamoreyhem
 10. Vaychapes, Bagadol Hechel Uvakaton Kilah
 11. Bi Adoni Yedaber-na Avdecha Davar
 12. Velo-yachol Yosef Lehit'apek, Vayikra
 13. Sonata a 3
 14. Vaya'alu MiMitzrayim, Vayavo'u Eretz

Twoje zakupy i darowizny wspierają dobre dzieło!
Zysk ze sprzedaży w sklepie Zachwyceni.online jest przeznaczany na realizację misji Fundacji inCanto.  Kupując, pomagasz organizować festiwale Musica Divina i Rezonanse, a także wydawać kolejne wyjątkowe książki i płyty. Aby dowiedzieć się więcej zajrzyj na stronę Fundacji.

Privacy Preference Center