W lipcu nakładem Fundacji inCanto ukazała się nowa płyta żeńskiego zespołu Flores Rosarum, zatytułowana Ad caelestem Jerusalem perducando. Album w całości poświęcony jest twórczości św. Hildegardy z Bingen.

Płyta zawiera czternaście pieśni z cyklu Symphonia harmoniae caelestium revelationum, które prezentują podstawową myśl św. Hildegardy o tym, że na początku człowiek żył w harmonii ze swoim Stwórcą, a także ze światem i z samym sobą. Grzech tę harmonię zaburzył i jej odnowienie dokona się jedynie dzięki miłosierdziu Ojca, który w ofierze swojego Syna na krzyżu, widzi powrót wszystkich swoich synów. Zatem możemy odczytywać tę muzykę jako duchową drogę wygnanego z raju człowieka do Niebieskiego Jeruzalem.

Zawarte na płycie utwory połączone zostały improwizacjami instrumentalnymi, dzięki którym poszczególne wątki przedstawionej narracji splatają się w zwartą całość. Wprowadzeniem do płyty i swoistym motto całości jest fragment tekstu św. Hildegardy z Liber divinorum operum przeczytany przez Dorotę Segdę, aktorkę Narodowego Teatru Starego i rektora krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.

Płyta Ad caelestem Jerusalem perducando ukazuje się w roku 840. rocznicy śmierci św. Hildegardy z Bingen, niezwykłej kobiety, która będąc głęboko zakorzeniona w swoim czasie, wyprzedziła swoją epokę poprzez bogatą duchową i intelektualną spuściznę. Benedyktynka, mistyczka, pełna wiary i otwarta na nowe natchnienia, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w historii. Do naszych czasów przetrwało ponad 70 utworów będących owocem wizji Świętej znad Renu, których tekst i melodię sama skomponowała, bądź podyktowała będąc ‒ jak sama o sobie pisze ‒ „kobietą nieuczoną”.

Krakowski zespół wokalny Flores Rosarum, od lat zajmujący się monodią liturgiczną, w śpiewach św. Hildegardy znalazł szczególne upodobanie, co ma swój wyraz także w jego nazwie nawiązującej do jednego z responsoriów dedykowanego męczennikom. Interpretacja i propagowanie muzyki tej niezwykłej Świętej stały się cechą charakterystyczną zespołu, dzięki której stał się on rozpoznawalny w całej Polsce.

Mamy nadzieję, że nasza płyta przyczyni się do duchowej, intelektualnej i artystycznej spuścizny niezwykłej kobiety, jaką była św. Hildegarda. Jej twórczość należy do skarbca Europy i jest świadectwem piękna, które kieruje w stronę Boga i w duchu benedyktyńskiego zawołania ora et labora stanowi zaproszenie do łączenia pracy z modlitwą, rozumu z wiarą, nieba z ziemią. ‒ opowiada s. Susi Ferfoglia, kierownik artystyczny Flores Rosarum.

Płyta jest współfinansowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, a patronat medialny sprawują: portal Liturgia.pl i Polskie Centrum św. Hildegardy. Głównym wydawcą płyty jest Fundacja inCanto. Warto już teraz zarezerwować sobie wieczór w poniedziałek 16 września 2019 r., kiedy to odbędzie się koncert promujący Ad caelestem Jerusalem paerducando.

Zespół wokalny Flores Rosarum powstał z 2006 r. z umiłowania niezwykłego dzieła muzycznego średniowiecznej mistyczki Hildegardy z Bingen. Założycielką zespołu jest Susi Ferfoglia – wykładowca Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej AM i UP JPII w Krakowie i Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej Im. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego w Krakowie, gdzie prowadzi klasę organów, oraz zajęcia z historii i praktyki chorału gregoriańskiego, jak również wykłady z zakresu pedagogiki kultury oraz historii kultury i cywilizacji. Zespół skupia śpiewaczki profesjonalnie zajmujące się muzyką dawną oraz historycznymi praktykami wykonawczymi: Katarzyna Wiwer, Adrianna Bujak, Maria Klich, Julieta Gonzales i Anita Pyrek.

Zespół ma na swoim koncie wykonanie takich dzieł jak: pieśni z Llibre Vermell, Codex Calixtinus, Laudario di Cortona oraz chorał gregoriański (m.in. z Graduałów znajdujących się w Archiwum Katedry Wawelskiej).

Michał Wsiołkowski

źródło: liturgia.pl

Ad cælestem Jerusalem perducando